კომპანიის შესახებ

 

კომპანია Transporter Agro უზრუნველყოფს, ნებისმიერი სამიწათმოქმედო სამუშაოების შესრულებას. იგი ეხმარება ფერმერებს ნერგების შერჩევაში, საირიგაციო სისტემების მოწყობაში, ამასთან ერთად, სთავაზობს მომხამრებლებს მოსავლის აღების სამუშაოების შესრულებასა და აგრო საკონსულტაციო სერვისების გაწევას.

 

იგი თანამშრომლობს მსოფლიოში წამყვან აგრო ბრენდებთან მათ შორის: Tenias, Viveros Veron, Gardena, Husqvarna და სხვა. კომპანია ეხმარება ფერმერებს გაიმარტივონ ყოველდღიური სამუშაო.

 

ტრანსპორტერ აგროს გამორჩეული ბრენდია ესპანური, Tenias, რომელიც აწარმოებს მოსავლის ამღებ ტექნიკას. აღსანიშნავია, რომ სწორედ მათი შექმნილია, მსოფლიოში ცნობილი, ნუშის მოსავლის ასაღები მანქანა.

დეტალურად