FLUIDRA დაარსდა 1969 წელს და წარმოადგენს სარწყავი სისტემების შადრევნების, საცურაო და გამაჯანსაღებელი ინდუსტრიის ლიდერ კომპანიას მსოფლიო მასშტაბით. საინსტალაციო სამუშაოების გარდა, კომპანია პროექტირების მომსახურებასაც სთავაზობს მომხმარებელს. FLUIDRA-ს ინოვაციური პროდუქტებისა და სერვისების შემუშავების მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია და აქვს მკაფიო მისია: პასუხისმგებლობით შექმნას სრულყოფილი გამოცდილება მომხმარებლებისათვის.

ტრანსპორტერი FLUIDRA-ს 2019 წლიდან ოფციალურად წარმოადგენს საქართველოში.