საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტო პარკს ახალი BRP Can-Am Spyder police ტრიციკლი შეემატა. დღეიდან მისი საშუალებით ქვეითი პატრულის ახალი ქვედანაყოფი გადაადგილდება თბილისის ქუჩებში, რომელიც დაიცავს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტების უსაფრთხოებას.

საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროგანაგრძობსსაპატრულოპოლიციისრეფორმას, რეფორმისახალიეტაპისფარგლებში, დღეიდანთბილისშისაპატრულოპოლიციისდეპარტამენტისქვეითიპატრულისკორპუსიამოქმედდა.

კომპანია ტრანსპორტერმა თავისი წვლილი შეიტანა ქვეყნის უსაფრთხოების განვითარებაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჩუქრად BRP Can-Am Spyder police ტრიციკლი გადასცა. BRP Can-Am Spyder police მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება საპოლიციო დანიშნულებით მათ შორის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში. კომპანია ტრანსპორტერი მუდმივად ცდილობს ქვეყნის განვითარებაში მიიღოს მონაწილეობა და წარმატებით თანამშრომლობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან.

BRP-(Bombardier Recreational Products)რეკრეაციული, უტილიტარული და სპეციალიზირებულისატრანსპორტოსაშუალებებისმწარმოებელიკანადურიკომპანიაა. „Can-Am Spyder“, BRP-ში შემავალი ერთ-ერთი ქვებრენდია.Can-Am Spyder თავისი ბრენდის ქვეშ ტრიციკლების ხაზს აერთიანებს.დღესდღეობით BRP-ისპროდუქცია 80-ზემეტქვეყანაშიიყიდება და ის ამ ინდუსტრიის ლიდერი კომპანიაა.